Metalni dioptrijski okvir John Lennon. Preporuča se strankama sa užim licem.