Skip to main content

Digitalni svijet

Najnovija istraživanja pokazuju da više od trećine odraslih osoba provodi dnevno od 4 do 6 sati koristeći digitalne uređaje,dok 14% odraslih provodi između 10 i 12 sati dnevno. Takvo dugotrajno korištenje digitalnih uređaja izaziva umor očiju.

Korišten­jem pri­jenos­nih ručnih ure­đaja kao što su mobiteli ili tableti na blizinu, oči su prisil­jene kon­stantno se refokusir­ati kod pre­baci­vanja između slika, ilus­tracija i tek­sta, često pri velikoj brzini što može dovesti do neko­liko raznih problema.

Ekstenzivni korisnici digitalnih medija mogu iskusiti nekoliko neudobnih problema, svaki s različitim uzrocima.

Možete ih prepoznati u sljedećem pregledu.

Crvene iritirane oči: Obično zbog gledanja u osvjetljenu pozadinu ekrana kroz dulji period.

Suhe oči: Rezultat smanjenog broja treptaja.Monitori postavljeni u visini očiju također mogu uzrokovati suhoću očiju.

Zamor oka: Uzrokovan pretjeranom izloženošću plavom svjetlu,dugotrajnim gledanjem u monitor te naprezanjem očiju kod čitanja malih slova ili slika.

Zamagljen vid: Često zbog odbljeska s monitora.

Bolovi u leđima, vratu i ramenima: Pojavljuju se zbog lošeg držanja izazvanog nepravilnom pozicijom ekrana. Može se stvoriti bolni pritisak na mišićima kod pomicanja vrata gore ili dolje.

Pospanost: Izazvana pretjeranim izlaganjem plavom svjetlu. Većina digitalnih uređaja emitira vidljivo svjetlo visokeenergije.

Glavobolja: Izazvana ponovljenim zamorom oka.

Donosimo vam nekoliko korisnih savjeta kako sačuvati svoje oči prilikom dugotrajnog gledanja u računalo:

1. SMANJENJE ODBLJESAKA

Pri­lagodite svjetlinu vašeg ekrana.

Promi­jen­ite pozadin­sku boju sa svi­je­tle na tamno sivu.

Očis­tite ekran. Redovito brišite dig­i­talne ekrane kako bi sman­jili obljeske.

Sman­jite osv­jetl­jenje iznad ekrana i nas­to­jte izb­je­ga­vati otvorene pro­s­tore izn­imne svjetline.
Né smješ­ta­jte ekran prema pro­zoru ili blizu zav­jesa kako biste izb­jegli reflek­ti­ranje na ekranu.
Fil­teri za sman­js­nje oblje­saka dos­tupni su i rel­a­tivno se jed­nos­tavno mogu postaviti na ekran raču­nala te poveća­jte veličinu fonta.

2. TREPTANJE
Predugo gledanje u ekran izazvat će suhoću očiju. Nastojte treptati češće što će pomoći kod refokusiranja očiju.

3. DRŽITE DOVOLJAN RAZMAK
Osigurajte da držite dovoljnu udaljenost između očiju i ekrana.
Za računala i laptope najbolje je držati poziciju ekrana na udaljenosti ispružene ruke.

Srednja udaljenost otklanja nepotreban zamor oka izazvan škiljenjem ili kontinuiranim pomicanjem glave i vrata za akomodaciju dioptrijskih naočala.

Ručni uređaji trebaju se držati na sigurnoj udaljenosti od očiju odnosno ispod razine očiju. Možda ćete biti u mogućnosti bolje čitati na kraćoj udaljenosti koja može iritirati oči, izazvati zamor ili bol.

Kada se razmatra visina, TV monitor ili računalo trebaju uvijek biti smješteni direktno ispred očiju ili ispod razine očiju pod kutom manjim od 35 stupnjeva.

4. RAZMISLITE O POSEBNIM NAOČALAMA

Speci­jalne ure­dske leće kreirane za ure­dske poslove ili korištenje raču­nala omogućuju široko i udobno vidno polje na blizu ili sred­njim uda­jlenos­tima. Anti-​refleksni slo­jevi omekšavaju obljeske i snažna ure­d­ska ili van­jska osv­jetl­jenja, poboljšavaju kon­trast i relak­sir­aju očné mišiće. Speci­jalni slo­jevi leća neu­tral­iziraju plavo svjetlo koje emi­ti­raju dig­i­talni ekrani i time uzrokuju zamor oka pa čak i pospanost.
Anti-​refleksni slo­jevi su dos­tupni i za diop­tri­jske naočalne leće, kako i za leće bez dioptrije.